Contact us

Информација за пријава на несакани реакции:

Доколку сакате да пријавите несакано дејство или сомневање за појава на несакано дејство, кое се јавило во тек на употреба на лек на Bayer пријавете на следнава емаил адреса: pharmacovigilance.macedonia@bayer.com

 

Медицински информации:

Доколу имате некое медицинско прашање, поврзано со употреба на некој лек на Bayer, контактирајте не на следнава емаил адреса: medinfo.macedonia@bayer.com

 

 

The constant development of the internet requires occasional adjustments to our privacy statement. We retain the right to make changes when necessary.

Top

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Секогаш прочитајте го упатството.

L.MK.MKT.06.2020.0604