Што е Габична инфекција на стапалата?

Габична инфекција на стапалата (медицински се вика тинеја педис) е вообичаен термин за кожна инфекција на стапалата или прстите предизвикана од група на габи коишто се викаат дерматофити. Се размножуваат во топли и влажни средини како што се соблекувалните, тушевите, чевлите и чорапите. Затоа, тие може да живеат на вашите стапала каде условите се слични. Габична инфекција на стапалата вообичаено се јавува меѓу прстите, но може да се појави и на табаните и на страничните делови на стапалата.

Габите ја предизвикуваат главната инфекција, но покрај нив може да се развијат и квасни габички и бактериите коишто предизвикуваат други симптоми како што се смрдливи стапала.

Габична инфекција на стапалата е многу заразно и може бргу да се рашири со контакт кожа-на-кожа или преку контакт со заразени површини и предмети. Споделувањето на заразени предмети како што се крпите, постелнините и облеката може да ја пренесат инфекцијата. И заразените јавни тушеви, базени и соблекувални се места каде може да се добие инфекцијата на Габична инфекција на стапалата.

Инфекцијата на Габична инфекција на стапалата може да се прошири и на други места на телото со што може да предизвика други габични инфекции како што е чешање во пределот на препоните.

Top

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Секогаш прочитајте го упатството.

L.MK.MKT.06.2020.0604