Производи

Canesten 3 vaginalni krem

Canesten 3 vaginalni krem

ШТО ПРЕТСТАВУВА КАНЕСТЕН 3 ВАГИНАЛЕН КРЕМ И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Kлотримазол е дериват на имидазол со антигабично дејство. Клотримазол дејствува врз габите на тој начин што го инхибира создавањето на ергостерол, што доведува до структурни и функционални оштетувања на цитоплазматската мембрана.

Канестен 3 вагинален крем се употребува за лекување на инфекции на половите органи (вагинитис) што ги предизвикуваат габи (најчесто Candida) и суперинфекции со бактерии чувствителни на клотримазол.

Канестен 3 вагинален крем се употребува и за лекување на инфекции на срамните усни и околното подрачје, инфекција на главата и кожичката на машкиот полов орган што ја предизвикале квасни габи (кандиден вулвитис и кандиден баланитис).

Пакување: Туба со 20 g вагинален крем и 3 апликатори.

Canesten 3 vag tbl

Canesten 3 vag tbl

ШТО ПРЕТСТАВУВА КАНЕСТЕН 3 ВАГИНАЛНИ ТАБЛЕТИ И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Kлотримазол е дериват на имидазол со антигабично дејство. Клотримазол дејствува врз габите на тој начин што го инхибира создавањето на ергостерол, што доведува до структурни и функционални оштетувања на цитоплазматската мембрана.

Канестен 3 вагиналните таблети се употребуваат за лекување на инфекции на половите органи (вагинитис) што ги предизвикуваат габи (најчесто Candida ) и суперинфекции со бактерии чувствителни на клотримазол.

Пакување: Кутија со 3 вагинални таблети во блистер и 1 апликатор.

Canesten 1 vag tbl

Canesten 1 vag tbl

ШТО ПРЕТСТАВУВА КАНЕСТЕН 1 ВАГИНАЛНА ТАБЛЕТА И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Kлотримазол е дериват на имидазол со антигабично дејство. Клотримазол дејствува врз габите на тој начин што го инхибира создавањето на ергостерол, што доведува до структурни и функционални оштетувања на цитоплазматската мембрана.

Канестен 1 вагинална таблета се користи за лекување на инфекции на половите органи (вагинитис) што ги предизвикуваат габи (најчесто Candida) и суперинфекции со бактерии чувствителни на клотримазол.

Пакување: Блистер со 1 вагинална таблета и 1 апликатор/кутија.

Top