Чувствувајте се удобно со Canesten

Веќе 40 години, Canesten им помага на луѓето низ целиот свет да ги третираат инфекциите на интимните делови од телото предизвикани од габи (најчесто Candida) и суперинфекции со бактерии чувствителни на клотримазол . Денеска, нудиме опсег од ефикасни производи и им помагаме на луѓето подобро да го запознаат своето тело за да можат да ги одржуваат здрави кожата, стапалата и интимното здравје.

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Секогаш прочитајте го упатството.

L.MK.MKT.06.2020.0604