Imprint

Bayer d.o.o.

 

Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel: +386 (1) 5814 400
Fax: +386 (1) 5814 403

E-mail: info.si@bayer.com


Registration Number: 5034442000
VAT Number: SI 42696054© Copyright Bayer d.o.o., Ljubljana, Slovenia

Top

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Секогаш прочитајте го упатството.

L.MK.MKT.06.2020.0604