Контактирајте со нас

За помош околу специфични прашања во врска со Canesten

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЈАВА НА НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ:

Доколку сакате да пријавите несакано дејство или сомневање за појава на несакано дејство, коешто се јавило во текот на употребата на лек на Bayer, пријавете на следнава и-мејл адреса: pv.see@bayer.com

МЕДИЦИНСКИ ИНФОРМАЦИИ:

Доколу имате некое медицинско прашање, поврзано со употребата на некој лек на Bayer, контактирајте со нас на следнава и-мејл адреса:
medinfo.macedonia@bayer.com

Ако имате поплака за квалитетот на лекот, пријавете на следнава адреса:
qa.slovenia@bayer.com

Постојаниот развој на интернетот бара повремени приспособувања на нашата изјава за заштита на личните податоци. Го задржуваме правото да правиме измени по потреба.